uncommitted 
[͵ʌnkəˋmɪtɪd]
uncommitted
[͵ʌnkəˋmɪtɪd]

未被授權,未遂的

annabel 1044   2018-08-13
5

【記】un 不,committed ( adj.效忠的;敬業的 ) ︰不承擔義務的

annabel 1044   2018-08-13
5

uncommitted adj.不承擔責任義務的;不敬業的

分享好記法:

分享好記法: 註冊/登入來源: