methodical 
[məˋθɑdɪkəl]
methodical
[məˋθɑdɪkəl]

adj.有方法的, 有系統的

annabel 1194   2018-08-13
5

【記】源於︰method ( n.方法 )

annabel 1194   2018-08-13
5

methodical adj.有系統方法的;有條不紊的
【參】methodology ( n.方法學;方法論 )
【反】desultory ( adj.斷斷續續的 ) ;haphazard ( adj.偶然隨便的 )

分享好記法:

分享好記法: 註冊/登入來源: